An MBA, short for a Master of Business Administration degree, is commonly desired by those who work in the enterprise, administration, finance, or human useful resource sectors. Ang ginamit namin sa aming pananaliksik ay ang libro at ang web ito ang pinakamadaming ideya naming napagkuhaan para ilagay sa aming pananaliksik. Dahil sa aming ibang ginamit sa panghanap tungkol sa aming paksa ay malayo ito sa tungkol sa aming paksa. Nagtanung tanong rin kami sa ibang mga estudyante na kumukuha ng kursong Advertising and marketing sa UST at sa ibang mga propesor ng Advertising sa UST at natanung namin ang mga kelangan tanungin tungkol sa aming paksa at nadagdagan ang aming ideya upang mas mapalinaw at hindi mapalayo ang ginagawang pananaliksik sa aming paksa ikinuha naming ang paksang ito upang malaman din namin kung ang kursong advertising ba ang talagang pinakamadali kaysa sa ibang kurso sa enterprise college upang makatulong at makapagbigay aral sa ibang estudyante ang aming nahanap.

By EDONS