Statistics present that a big portion of the world’s population owns and runs a small business. Ang Batsilyer ng Agham sa Pangangasiwa ng Negosyo (Bachelor of Science in Business Administration) ay kilala noon bilang Batsilyer ng Agham sa Komersiyo (Bachelor of Science in Commerce.) Ito ay isang malawak na larangan na tungkol sa iba’t ibang uri ng mga posisyon sa pamamahala ng isang negosyo. Ito ay dinisenyo upang makabuo ng mga nagtapos na nagtataglay ng isang pamilyar sa mga operasyon ng negosyo at tinutustusan ang mga ito sa mga kritikal na desisyon sa paggawa ng mga kasanayan para sa estratehikong at tagapagpaganap na gawain na kinakailangan para makikipagkumpitensya sa patuloy na pagbabago ng mundo ng pandaigdigang negosyo. Mula sa mga malalaking korporasyon hanggang sa mga independyenteng maliliit na negosyo, ang bawat operasyon ay nangangailangan ng mga empleyadong dalubhasa sa pangangasiwa upang magtagumpay.

By EDONS